جوش آوردن ماشین

  1. ahc.shopcenter

    بیا تا بهت بگم تو تابستون ماشینت آمپر نگیره! 100%

    تو این مقاله بطور جامع اومدیم بررسی کردیم و توضیح دادیم که چکارهایی انجام بدین تا ماشینتون آمپر نگیره.... فقط چند مورد رو میگم باقیشو برین داخل سایت اصلی بخونید.... بعد اینکه ماشینتون گرم شد و آمپر تا حدودی بالا رفت به رادیات دست بزنید ببینید سما راست رادیات و سمت چپ یکنواخت گرم هستن! اگر...
بالا