gravatar

  1. karevan

    شناسنامه تان را عکسدار کنید!

    شناسنامه شما عکسدار نیست! تا حالا شده توی یه صف ایستاده باشید که همه شناسنامه هاشون رو پشت سر هم گذاشتن و کسی پشت یه میز نشسته دونه دونه شناسنامه ها رو نگاه میکنه و برای افراد مجوز ورود صادر میکنه؟ دونه دونه افراد جلو میرن تا نوبت به شما میرسه، اما کسی که پشت میز نشسته یه جور دیگه به شما نگاه...
بالا