good

  1. irdavidnet

    مشکلات مجید آنلاین

    سلام . خواستم مشکلات مجیدآنلاین رو بگم که امیدوارم به زودی این رو هم ببندند ! : 1- خفقان در تمام تاپیک ها (نمونه هاش ، کافیه یوزر من رو سرچ کنید چی نوشتم ، هر چی نوشتم رو پاک کردن ؛ حتی تاپیکی رو با پارتی بازی کامل یکیش رو که بستن ، دومیش رو هم طوری پاک کردن ، که از صحنه روزگار پاک شد ! 2-...
بالا