glossary

  1. Insomnia

    واژه نامه فلش

    سایت ادوبی یک فهرست تهیه کرده از اصطلاحاتی که در فلش به کار رفته ، اگر در جایی از فلش به اصطلاحی برخوردید که نمیدانید به چه کار می آید از لینک زیر میتوانید استفاده کنید. http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/flash_key_concepts.html
بالا