getting started

  1. Darkpriest1990

    دانلود رایگان آموزش Digital Tutors - Getting Started with Oceans in Maya

    Digital Tutors - Getting Started with Oceans in Maya با سلام در این آموزش نحوه ساخت اقیانوس را به وسیله Oceans در نرم افزار مایا خواهید آموخت. با استفاده از ابزار Oceans شما نتایجی با کیفیت را در عرض چند دقیقه خواهید داشت. این آموزش دارای 11 قسمت میباشد. تصاویری از این آموزش ...
بالا