جامعه محازی تسنیم

  1. m1362

    Tasnim.co | جامعه مجازی تخصصی تخصصهای مرتبط با وب راه اندازی شد.

    جامعه مجازی تسنیم آغاز به کار کرد. نسخه آزمایشی جامعه مجازی تسنیم آغاز به کار کرد! جامعه مجازی تسنیم یک جامعه مجازی تخصصی برای تخصصهای مرتبط با وب میباشد. این جامعه سعی دارد محملی برای تبادل دانش و تجربیات فعالان این عرصه ایجاد کند. Tasnim.co | از کلیه کاربران دعوت به فعالیت میشود.
بالا