فونت ،آموزش

  1. l_mha_l

    چگونه با استفاده از طراحی دستی فونت بسازیم

    چون این آموزش ترکیبی از سه نرم افزار بود و یکی از اون ها فتو شاپ بود اینجا گذاشتم. اگر خوب نشده دیگه شرمنده . این هم لینکش http://hivateam.com/?p=27#more-27
بالا