فروزان

  1. sina_oonline

    فروزان امامی بلاگر 15 ساله را فراموش نکن

    انگار همین دیروز بود تابستان سال ١٣٨١ یا دقیق تر 28 شهریور 1381 اون زمون ها وبلاگ هنوز زیاد جا نیافتاده بود و وبلاگنویس خیلی کم بود و هنوز خیلی ها وبلاگنویسی رو درک نکرده بودن و یه دختر بود که می نوشت ...برای دلش می نوشت به قول خودش یه بچه که می نوشت.یه بچه ١٥ ساله که خیلی از سنش بیشتر می...
بالا