فریمورک

  1. sogoli

    تشخیص و نصب فریمورک

    سلام سریع می رم سراغ اصل موضوع ایا چنین کاری با mmb امکان پذیر هست؟ چگونه: 1- چک کردن اینکه ایاپوشه ایی با عنوان زیر وجود دارد یا خیر: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 2- در صورت عدم وجود دکمه ایی فعال شود تا فایل زیر را از سی دی اجرا کند: data\ dotnetfx2.exe \:درایو...
بالا