فرمولهاي اكسل

  1. E

    اكسل براي ايرانيان

    با توجه به فراواني استفاده از نرم افزار اكسل در ميان تمام افراد تحصيلكرده و توانائي هاي خاص نرم افزار اكسل در جهت خدمت رساني به كارشناسان عزيز سايت اكسل ايران ايجاد و راه اندازي گرديد و خدمات زير را به اعضا ارائه ميدهد -كتابخانه حاوي انواع فايل - مسابقات مهارت در اكسل - پرسش و پاسخ ...
  2. E

    سايت اكسل براي ايرانيان excel

    با توجه به استفاده فراوان كاربران از نرم افزار اكسل در تمام رشته ها و تمام سطوح سايت اكسل ايران اقدام به ارائه خدمات براي متخصصين كشور نموده است اين خدمات رايگان ميباشد و در قالب ارائه فايلهاي مختلف (آموزشي برنامه نويسي -بازي -..)ميباشد .از جمله خدمات ديگر راه اندازي مسابقات مهارت در اكسل و...
بالا