فرمول های ریاضی

  1. E

    فرمول های ریاضی

    چگونه در فلش می توان از فرمول های ریاضی و نمودار های مخصوص استفاده کرد من یکروژه مولتی مدیا کار می کنم کیخوام توی اون از یکسری فرومول های ریاضی جهت انتخاب محصولات استفاده کنم کسی می تونه کمکم کنه؟
بالا