فرم پرداخت آنلاين

  1. V

    كمك براي اعتبارسنجي يك فرم پرداخت آنلاين

    با سلام اين فرم پرداخت آنلاين هست ولي بدون اعتبار سنجي براي افزودن كدهاي اعتبار سنجي چگونه اقدام كنم !؟ ميخواهم فرم پرداختي بشكل زير داشته باشم !قبل از رفتن به صفحه بعد در صورت خالي بودن هر يك از فرمها خطا بدهد ! HTML Code: </script> </head> <body dir="rtl"> <form name="form1"...
بالا