فلش، طراحی سایت

  1. dpna_co

    نقشه ایران به صورت فلش

    با سلام. برای قسمتی از وب سایت نیاز به نقشه ایران داریم که به صورت فلش باشد. حالت کلی که مد نظر هست مشابه نقشه درج شده در http://nargan.com/main/ می باشد. لطفا زمان و قیمت پیشنهادی خود را ارسال کنید. کارهای فلش زیاد هست و این کار برای انتخاب یک پیمانکار در نظر گرفته شده است.
بالا