فلش، لایه، کپی

  1. S

    کپی کردن لایه ها در فلش

    اساتید سلام در ادوبی فلش وقتی که یک لایه را کپی و پیست میکنیم تمامی صفات و انیمیشن های لایه کپی میشود و با ادیت کردن یک کدامشان آن یکی هم تغییر میکند! چگونه میشود که یک کدام را تغییر دهیم ولی آن یکی تغییر نکند؟ ممنون :)
بالا