فلکس

  1. Dr.Ezraeel

    فارسی تو فلکس AdvancedDataGrid

    سلام سلام چطوری میشه این تنظمیات رو به AdvancedDataGrid اضافه کرد مثل اینکه در لیست کامپوننتهایی که میتوان این کار رو کرد نیست! البته در گرید میخواهم توی header آن دو ستون دیگه اضافه کنم در واقع سفارشی کنم ولی در DataGrid همچین امکانی نیست پس برای همین مجبورم توی کامپوننت advancedDatagrid این...
بالا