فیلم صنعتی

  1. mousavisepehr

    تهیه و تولید فیلم های تبلیغاتی و صنعتی

    تهیه و تولید فیلم های تبلیغاتی و صنعتی تهیه و تولید فیلم و تیزرهای تبلیغاتی و صنعتی مشاور و مجری کلیه پروژه های تصویری ویژه کلیه سازمان ها و شرکت های تبلیغاتی فیلمهای صنعتی و تبلیغاتی برگذاری همایش تیزر تبلیغاتی فیلمهای مستند و...
بالا