فاطمه ، ایام فاطمیه

  1. zahednejad

    غم فاطمه (س)

    دل از غم فاطمــــه توان دارد ، نه... و ز تربیت او کسی نشان دارد ، نه... آن تربت گمگشتــه بـــه بر ،زوّاری... جز مهـــدی صاحب الزمان دارد ، نه...
بالا