فارسي حك

  1. car20

    چطور يك حك رو راست چين كنم ؟

    من اين حك رو كه در تالار هاي گيگاپارس هم نصب شده از سايت وي بي دريافت كردم اما چپ چين بوده و جالب نيست كسي از دوستان مي دونه كدام قسمت را بايد ويرايش كنم يا احيانا كسي فايل فارسي شده ي اين حك را دارد ؟
بالا