eroor 404 plask

  1. I

    تعریف ارور 404 در پلسک

    چطور میشه در پلسک صفحه ای را به عنوان صفحه ارور 404 گذاشت که وقتی کاربری به یک آدرس در سایت میره که وجود نداره این صفحه براش نمایش داده بشه ؟ در سی پنل بخش ارور پیج وجود داشت که میشد این کار رو کرد اما در پلسک در کدام قسمت باید این کار رو کرد و اصولا باید چه فایلی و با چه اسمی ذخیره بشه تا در...
بالا