دوبله بازی فارسی

  1. D

    دوبله بازی دوبل می کرای 4

    ما تصمیم بر آن داریم که پس از به پایان رسیدن دوبله بازی دوبل می کرای 3 شماره ی 4 آن را دوبله کنیم. و حالا هم که مدت زیادی است دوبله شماره ی 3 آن به پایان رسیده است و این فرصت را به دست آوردیم که شماره ی چهارش را دوبله کنیم. ولی نیاز به یک مترجم داریم تا این بازی را ترجمه کند. ولی نمی توانیم...
بالا