آدرس نسبی، captivate

  1. م

    دوستان کسی درباره ی آدرس های نسبی در captivate اطلاعاتی داره؟

    با سلام در نرم افزار mmb برای استفاده از آدرس نسبی از دستور <SrcDir> استفاده می کنیم. آیا در captivate دستور خاصی وجود دارد؟ جالب این جاست که با کلی جستجو در اینترنت - سایت های انگلیسی - حتی یک جواب درست که قابلیت اجرا داشته باشد به دست نیاوردم. حتی در کتب فارسی و انگلبسی که در اختیار داشتم...
بالا