دریاچه ارومیه

  1. Webber

    نخستین کمپین مستقل حمایت از دریاچه ارومیه (save-urmia-lake.com)

    سلام دوستان اولین کمپین زیست محیطی حمایت از دریاچه ارومیه راه اندازی شد.شما نیز به جمع امضا کنندگان آن بپیوندید. http://save-urmia-lake.com موفقیت
بالا