درپال drupal

  1. ateryad

    مدرسه دروپال ایران

    سایت مدرسه دروپال ایران برای گسترده شدن منابع آموزشی در مورد دروپال افتتاح شد. در این سایت مباحث آموزشی دروپال به صورت ویدئو قرار میگیرند تا سرعت یادگیری دروپال افزایش پیدا کند. تمام ویدئو ها فارسی بوده و سعی شده تا مباحث دروپال از ابتدایی ترین موارد شروع شود. سرعت دانلود و تماشای ویدئو ها به...
بالا