دليشز

  1. maysam.m

    امكانات جديد ياهو در "دليشز "

    ياهو مالك سايت به اشتراك گذاري لينك Delicious تغييراتي را در آن اعمال كرده تا لينك هاي محبوب و پرطرفدار در صفحه اول آن بهتر ديده شوند. به گزارش فارس به نقل از زد دي نت، همچنين از اين پس در صفحه اول هر سايت يادداشت هاي سايت توييتر در ارتباط با موضوع هر لينك هم نمايش داده مي شود. همچنين...
بالا