display list

  1. BioDread

    Display List در AS3

    کسانی که از as2 به as3 میان با یه واژه عجیب به اسم display list مواجه میشن که شاید با خودشون فکر کنن که شرکت adobe باز جادو کرده :D من با این واژه مشکل داشتم و نمی دونستم چیه و به چه دردی می خوره تا اینکه.. تا اینکه یه نفر پیدا شد و یه مقاله راجع به این نوشت ومنو و خیلی دیگه از دوستان رو...
بالا