ذهن خوانی

  1. pooyasf

    سایت‌هایی که فکر شما را می خوانند! -- تارنورد --

    منبع : تارنورد http://www.tarnavard.com/?p=1377 در بیشتر کار ها انسان ها از کامپیوتر ها سر هستند اما درست است که کامپیوتر ها موجودات خِنگی هستند و به سختی انجام دادن یک کار را به آن ها می توان فهماند اما وقتی کاری را یاد بگیرند دیگر هیچ انسانی به پای آن ها نمی رسد(مثل بازی شطرنج). حالا...
بالا