default

  1. M

    Fa باز کردن url در browser default وپیشفرض کاربر با script

    با سلام چجوری میشه با چک کردن یک شرط یک آدرس اینترنتی را در خارج از برنامه (مرورگر پیشفرض کاربر) نمایش داد؟ با تشکر
  2. Y.P.Y

    آموزش: Password های پیشفرض

    سلام، قبل از اینکه دیگران دست بکار بشن و *****، خودتون دست بکار بشید و جلوگیری کنید! لیست Username و Password های پیشفرض نرم برای افزارهای مرتبط با وب: Company/Manufactor - Product - Version - Protocol - Username/Identity - Password...
بالا