داون

  1. N

    مشكل سرور سايت

    مدتي است كه سرور سايت دچار مشكل داون شدن هاي مكرر و طولاني مي شود بطوريكه براي يك بازديد كوتاه از انجمن بايد چند دقيقه منتظر ماند تا سرور سايت بالا بيايد. حتي زماني هم كه سرور پس از حدودا 10 دقيقه به وضعيت نرمال بر مي گردد پس از 1 يا 2 دقيقه دوباره داون مي شود و به همين ترتيب .. ! تاپيكي در...
بالا