دانلود سفارش رپيد شر

  1. P

    قبول سفارشات دانلود شما با قيمتي مناسب

    سلام سفارشات دانلود شما با قيمتي مناسب و به سرعت انجام مي دهيم هر گيگابايت دانلود 1400 تومان هزينه رايت و دي وي دي بر عهده ماست هزينه ارسال پستي بر عهده شماست كه معمولا 1000 تومان براي 1 دي وي دي و به ازاي هر دي وي دي اضافه 500 تومان به هزينه ارسال اضافه مي شود دانلود از تورنت و سايتهاي اشتراك...
بالا