cmy

  1. Y

    تبدیل cmyk به cmy

    من یه کار چاپی 4 رنگ دارم، می خوام با کمترین تغییر رنگ مشکی رو حذف کنم و کار بشه سه زینک cmy ممنون.
بالا