char

  1. P.H.P

    تفاوت بین CHAR و NCHAR در MySQL

    تفاوت بین CHAR و NCHAR در MySQL CHAR و NCHAR هر دو دارای طول رشته ای ثابت در داده ها دارند. اما تفاوت آنها در چیست؟ CHAR نام کامل CHARACTER یا کاراکتر است. NCHAR نام کامل NATIONAL CHARACTER یا کاراکتر ملی است. به طور پیشفرض CHAR از مجموعه کاراکتر های اسکی استفاده میکند و هر یک کاراکتر...
  2. BioDread

    معرفی : کلاس char_pos

    سلام توسط این کلاس شما می توانید موقیعت char مورد نظر رو در stage پیدا کنید ! کاربرد : به درد کارهای RTL و همچنین درست کردن hightlight برای متن می خوره و یا گذاشتن عکس در بین متن و ... طرز استفاده : import JabeAbzar.app.char_pos; var char_index:int = 30; var find_char:char_pos = new...
بالا