chain methods

  1. eAmin

    Chaining in PHP!

    سلام. با توجه به دو تاپیک زیر، تصمیم به پیاده سازی همین روش ( Chainable methods ) در PHP کردم. توضیحات اضافی در اینمورد نمی دم و شما رو به خوندن این دو تاپیک دعوت می کنم: 1. Syntax یک دستور جاوا اسکریپت 2. مقاله : مبحث Chainable در شی گرای و کدهای PHP اینمورد: class chain {...
بالا