cgtools.ir

  1. Darkpriest1990

    نیاز به نویسنده در زمینه cg

    با سلام نیاز به نویسنده ای فعال در زمینه (Computer Graphic) دارم . شرایط : آشنا به زبان انگلیسی جهت ترجمه متن های انگلیسی ترجیحا آشنا با سیستم دیتالایف (اگر با وبلاگ آشنا باشید سیستم مشابه میباشد .) آشنا با استلاحات موجود در نرم افزار های سه بعدی مانند : کامپوز کردن، ریگ کردن، پولیگان و ... فقط...
بالا