بهترین کار دنیا

  1. Arsham

    آرشام ( بهترین کار دنیا )

    سلوم دنبال یه کارمند نیستم شریک میخوام برای دفتر جدید که داریم باز میکنیم سود و ضرر با هم ، مشتر ی باشه سود میگیره نباشه زیره باد کولره و کار یاد میگیره بچه تهران حتما کار وب و همه فن حریف میخوام آشنایی با پی اچ پی با ترجیحا اجکس + آشنایی با سیستم های مدیریت محتوا وانجمنسازها و ... بلد نبود...
بالا