بهینه سازی وب

  1. mousavisepehr

    از این 2 تگ کدام مهمتر و نقش موثرتری در سئو ایفا می کند؟

    از این 2 تگ کدام مهمتر و نقش موثرتری در سئو ایفا می کند؟ 1- tag h1 2- tag strong
بالا