بسته بندی، توپ بدمینتون

  1. MOSTAFA

    Yonex brand Logo & Packing

    ســـلـام به هـــمـــه عـــزیـــزان این کار طراحــی لوگـو و بســته بنــدی بـرای برنــد ورزشــی Yonex که تولید کننده توپ های بدمینتن هست، انجام شده خیلی روی جزئیات بسته بندی توضیح نمیدم چون روی شکل کاملا مشـخص هست،فقط اون دو قسـمت خـالی پلاسـتیک میخوره و داخل بسـته مشخص هست که درون بسـته هم به رنگ...
بالا