برند

  1. BEHESHT

    طراح یک برند برای فعلا یک کار

    سلام یکی از دو ستان نیاز دارم که یه برند طراحی کنه واسه این مرکز و این که دوستان هزینه براورد شده رو اعلام کنن بسیار عالی میشه. موضوع کار هم محلی برای پخش کرک تو هست بین المللی هم هست و 95% باز دید کننده غیر ایرانی هستند ممنونم منتظر پساخ دوستان هستم
بالا