بیماری ام اس

  1. O

    آشنایی با بیماری ام اس

    بیماری ام اس یا گرفتگی بافت‌های گوناگون در انگلیسی با نام Encephalomyelitis Disseminata یا Multiple Sclerosis اید میشود. همچنین با نام اختصاریِ اِم‌اِس یا MS شناخته می‌شود. ام اس یک بیماری التهابی می باشد که غلاف‌های میلین سلول‌های عصبی در مغز و نخاع آسیب می‌بینند. اینآسیب‌دیدگی باعث ایجاد...
بالا