بلاگ اسپات

  1. R

    مشکل در بلاگ اسپات

    من یک وبلاگ در بلاگ اسپات دارم که می خواهم انرا روی یک وبلاگ دیگر دایورت کنم ولی کد های قالب بلاگ اسپات xmlهستند ومن نمی دانم که چطور باید این کار را انجام دهم لطفا کمکم کنید!!!!!:shock:
بالا