بیل گیتس، ماکروسافت،

  1. vahidgraphic

    نقاشی دیجیتالی : بیل گیتس Bill Gates

    Bill Gates 2014 vahidGraphic http://www.youtube.com/watch?v=w_guyd61GKU
بالا