biped

  1. arminAnim

    پاسخ به سوال :Biped یا Bone ؟

    سلام به دوستان راستش از وقتی که من شروع به کار با مکس کردم و پیش رفتم، همیشه این سوال رو در گوشه و کنار می شنوم... Biped یا bone ؟ این شد که تصمیم گرفتم طبق تجربیات خودم و در حد دانسته هام این دو رو با هم مقایسه بکنم. این که بگیم bone بهتره یا biped جواب درستی نیست، بلکه باید گفت هر کدوم در...
بالا