beautifier

  1. A

    در خواست مرتب ساز یا زیبا کننده HTML, CSS, JavaScript, PHP

    سلام دوستان یک اسکریپت می خوام که بتونم HTML, CSS, JavaScript, PHP مرتب کنه. مثل سایت های http://jsbeautifier.org/ http://phpbeautifier.com/ http://beta.phpformatter.com/ لطفا در الویت برنامه ای معرفی کنید که با PHP باشد. خیلی گشتم و کلی برنامه پیدا کردم. اما یا فقط برای یک زبان هستند و...
بالا