banksat

  1. D

    انجمن آموزشی بانک ست و پذیرش مدیران

    با درود انجمن تخصصی اموزشی ماهواره موبایل رایانه سرگرمی دی وی بی و ... . بانک ست جهت تکمیل تیم مدیریتی در حال حاضر تعدادی مدیر می پذرید. منتظر حضور گرم شما هستیم. www.banksat.com
بالا