کازیه

  1. L

    کازیه به چه معناست ؟

    کازیه یکی از لوازم التحریری محسوب می شود که شما در محل کار خود به آن نیاز دارید. برای نگهداری و طبقه بندی اسناد و مدارک خود که نیاز است از گم و پراکنده شدن آن ها جلوگیری نمایید، می توانید از کازیه بر روی میز کار خود استفاده کنید.کازیه همانند یک ارگانایزر مدارک شما را طبقه بندی خواهد کرد. به طور...
بالا