اعتبارسنجي

  1. V

    اعتبار سنجي فرم پرداخت

    با سلام اين فرم پرداخت آنلاين هست ولي بدون اعتبار سنجي براي افزودن كدهاي اعتبار سنجي چگونه اقدام كنم !؟ قبل از رفتن به صفحه بعد در صورت خالي بودن هر يك از فرمها خطا بدهد ! </script> </head> <body dir="rtl"> <form name="form1" action="pay.php" method="post"> <table align="center"...
بالا