اهمیّت ازدواج در قرآن

  1. J

    اهمیّت ازدواج در قرآن

    قرآن کریم در موارد متعدّدى به اهمیت ازدواج اشاره نموده و اهداف و ثمرات آن را گوشزد کرده است. این اندیشه افراطى را که ازدواج مانع ترقى و تکامل معنوى و اخلاقى انسان است، از نظر قرآن، مردود و مغایر با روش معمول انبیاى الهى دانسته شده است.... در آیه زیر مى‏خوانیم: «وَ لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلًا...
بالا