اویلین وود

  1. CG-Student

    تند خوانی 25000 کلمه در دقیقه

    به نام خدا مطالعه و کسب اطلاعات جدید در دنیای امروز امری جدی تلقی میشه و اصطلاحا آدم ها سعی می کنند بروز باشند منتها خیلی ها به دلیل نداشتن وقت کافی بیخیال مطالعه میشوند . البته نداشتن وقت کافی برای کسانی که از تکنیک های تند خوانی استفاده می کنند بی معنیه . کسانی که از این تکنیک ها استفاده می...
بالا