پاسخبرگ، پاسخ برگ، طراحی

  1. P

    طراحی پاسخبرگ آزمون

    سلام در ارتباط با نحوه طراحی پاسخبرگ های چهار گزینه آزمون راهنمایی می خواستم اینکه اندازه ها و نحوه قرار دادن خانه ها به خصوص خانه های سیاه رنگ سمت چپ یا راست باید به چه صورتی باشند که توسط دستگاه های کارت خوان خوانده شوند از راهنماییتون متشکر می شوم
بالا