یاسین

  1. F

    deactived mail yahoo

    منم ای دی های با حال زیادی داشتم نمی دونم چطوری هکش کردن اون صفحه که گفتی برو ببین هک شده یا دی اکتیو کار نمی کنه و اون یکی صفحه که میزنم I forgot my password میزنم اینو میگه Sorry, your password can't be reset online (9024) For security reasons, we require you to contact Customer Care باید...
بالا