asas

  1. P

    مشکل در sql express edition

    نمی تونم sql express edition نصب کنم. visual studio 2005 beta Version نصب کردم. SQl eXPRESS eDITION نمی تونه نصب کنه و ERORR می ده که .NET FRAMEWORK یا SQL SERVER باید پاک بشه! وقتی هم اینارو پاک می کنم و می خوام SQL SERVER یا .NET FRAMEWORK نصب کنم بازم اجازه نمی ده! لطفاّ کمک کنید... ! بد...
بالا